Skutki długotrwałego nadużywania alkoholu na organizm

Wpływ alkoholu na układ nerwowy

Nadużywanie alkoholu może mieć poważny i trwały wpływ na układ nerwowy. Spożywanie dużych ilości alkoholu przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia i śmierci neuronów, co skutkuje szeregiem problemów neurologicznych. Te obejmują zaburzenia koordynacji, problemy z pamięcią, trudności z koncentracją i zaburzenia snu.

Bardziej poważnym skutkiem długotrwałego spożywania alkoholu jest encefalopatia Wernickego-Korsakoffa, która jest zaburzeniem mózgu związanym z chronicznym spożywaniem alkoholu. Objawy mogą obejmować intensywne zaburzenia pamięci, halucynacje i ciężkie problemy z koordynacją ruchową. Ta choroba jest częściowo odwracalna, ale wymaga natychmiastowego leczenia.

Efekty na układ pokarmowy

Długotrwałe nadużycie alkoholu może prowadzić do poważnych problemów z układem pokarmowym. Spożywanie alkoholu może uszkadzać błonę śluzową żołądka, co prowadzi do owrzodzeń żołądka i wrzodów dwunastnicy. Alkoholizm jest też jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia raka przełyku, wątroby i trzonu żołądka.

Chroniczne spożywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn choroby wątroby. Może prowadzić do stłuszczenia wątroby, zapalenia wątroby (hepatytu alkoholowego) i marskości wątroby. Marskość wątroby jest poważnym schorzeniem, które może prowadzić do niewydolności wątroby i jest często śmiertelne.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy

Alkohol ma również znaczący wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do szeregu chorób serca, w tym nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zawałów serca i zaburzeń rytmu serca. Osoby, które nadużywają alkoholu, są też bardziej narażone na udary mózgu.

Chroniczne spożycie alkoholu może również prowadzić do kardiomiopatii alkoholowej, stanu, w którym mięsień serca ulega powiększeniu i osłabieniu. W skrajnych przypadkach może prowadzić to do niewydolności serca. Wpływ alkoholu na układ sercowo-naczyniowy może być szczególnie niebezpieczny dla osób z istniejącymi chorobami serca lub z wysokim ryzykiem ich wystąpienia. ośrodek uzależnień