S7-1200 software

Źródło: https://magsteron.pl/

S7-1200 software to oprogramowanie przeznaczone dla sterowników logicznych Siemens z tej serii, pracujących w systemie automatyki SIMATIC. Narzędziem inżynierskim wykorzystywanym w tym celu jest środowisko STEP7, dostępne w wersji Basic oraz Professional. Za pomocą tej platformy tworzyć można projekty dla aplikacji realizowanych przez sterownik, a następnie je optymalizować, modyfikować i testować. Oprogramowanie STEP7 w wielu wersjach dostępne jest w Magsteronie.

Jakie zalety posiada STEP7, czyli uniwersalny software dla sterowników Siemens S7-1200?

S7-1200 software w formie oprogramowania STEP7 to rozbudowane środowisko, pozwalające na kompleksową obsługę PLC z tej serii. Za pomocą tego narzędzia można przygotowywać i realizować różne programy dla sterownika, a także przygotować go do pracy z komunikacją sieciową. W systemie STEP7 zintegrowanych jest wiele zaawansowanych aplikacji, które służą do przeprowadzania konkretnych operacji dotyczących programowania, obsługi, monitorowania czy diagnostyki. Do zarządzania nimi służy nadrzędne narzędzie SIMATIC Manager.

Przystępna obsługa

Obsługa oprogramowania STEP7 jest wyjątkowo przystępna, ze względu na nowoczesną formę tworzenia projektu i rozbudowaną koncepcję zarządzania protokołami. Podgląd zainstalowanych produktów uzyskać można za pomocą jednego przycisku. Po uruchomieniu pakietu wystarczy zadeklarować potrzebę uruchomienia nowego projektu lub otworzenia istniejącego, aby rozpocząć pracę. W oknie programu przeprowadzić można parametryzację, a także korzystać z różnych opcji i elementów nawigacyjnych. Za pomocą STEP7 da się szybko wybrać określony model sterownika PLC lub panelu HMI, a także konkretną jednostkę centralną na podstawie numeru katalogowego. Z narzędzia można korzystać również bez uściślania typu urządzenia, poprzez pobranie sprzętowej konfiguracji bezpośrednio ze sterownika na późniejszym etapie. W ten sposób da się znacząco zredukować czas niezbędny do skonfigurowania wszystkich elementów wyposażenia.

Łatwa i szybka konfiguracja

Środowisko STEP7 jest szybkie oraz łatwe w konfiguracji. Użytkownik może korzystać z okna ustawień podczas bezpośredniej pracy, a także dowolnie wybierać elementy obiektu w uruchomionym projekcie. Oprogramowanie zapewnia też dostęp do okna właściwości, pozwalające na definiowanie adresów zintegrowanych z jednostką centralną – np. dla wejść i wyjść cyfrowych lub analogowych. Podczas konfiguracji korzystać można również z okna biblioteki, w którym udostępniane są poszczególne sterowniki oraz przypisane do nich moduły rozszerzeń. Na szczególną uwagę zasługuje opcja deklarowania zmiennych symbolicznych dla zintegrowanych wejść i wyjść, dzięki której da się stworzyć obiekt programu oraz łatwo przenosić dane z ustawień do samego edytora poprzez zastosowanie funkcji drag & drop.