Laboratorium – jaki sprzęt i akcesoria będą do niego potrzebne?

Aby prowadzić laboratorium, będziesz musiał kupić trochę sprzętu i akcesoriów. W tym artykule omówimy różne rodzaje sprzętu i akcesoriów, które będą potrzebne w Twoim laboratorium.

Mikroskopy

Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz jest dobry mikroskop. Mikroskop służy do powiększania obiektów, abyśmy mogli je lepiej zobaczyć. Można kupić niedrogi mikroskop w lokalnym sklepie z narzędziami lub drogi mikroskop w sklepie z artykułami naukowymi. Możesz również użyć mikroskopu cyfrowego, jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze na kosztach filmu i usługach wywoływania zdjęć.

Probówki

Innym rodzajem akcesoriów, które będą potrzebne są probówki. Probówki służą do przechowywania płynów i ciał stałych podczas ich badania lub obserwacji pod mikroskopem. Jeśli przeprowadzasz eksperymenty z udziałem cieczy lub gazów, to probówki są niezbędne, ponieważ pozwalają na trzymanie tych materiałów podczas ich badania przez studenta lub naukowca.

Mieszadło magnetyczne

Urządzenie to miesza ze sobą substancje chemiczne poprzez mieszanie ich za pomocą pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny przepływający przez cewki umieszczone w naczyniu zawierającym mieszaną mieszaninę chemiczną. Dzięki temu mieszanie jest znacznie bardziej efektywne niż przy użyciu ręcznego mieszadła łopatkowego lub mieszadełka, ponieważ nie wymaga wysiłku człowieka i może wymieszać chemikalia dokładniej niż inne metody stosowane do mieszania chemikaliów ze sobą w naczyniu reakcyjnym, takie jak wstrząsanie lub delikatne wirowanie naczynia zawierającego mieszaninę reakcyjną za pomocą ręcznego.

Pipety

Używane do przenoszenia małych ilości cieczy z jednego pojemnika do drugiego poprzez zasysanie cieczy przez jeden koniec, wyciskanie jej przez drugi koniec, a następnie wypuszczanie do innego pojemnika.

Odczynniki

Są to roztwory chemiczne, które są używane w procesie badawczym, takie jak np. agaroza. Mogą być mieszane z próbkami lub dodawane oddzielnie jako płyny. Na przykład, możemy użyć odczynników do badania pH (kwasowości), amoniaku lub dwutlenku węgla.

Rękawiczki ochronne

Chronią ręce przed zabrudzeniem lub skaleczeniem przez potłuczone szkło (może się to zdarzyć, gdy coś się stłucze). Zapobiegają one również zanieczyszczeniu próbek zarazkami z rąk lub przenoszeniu zarazków z innych źródeł, takich jak bakterie na gałkach drzwiowych lub klawiaturach komputerowych.